Kwalifikacja E2 Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.