Kwalifikacja E2 Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.