Kwalifikacja E21 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.