Kwalifikacja E21 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.