Kwalifikacja E21 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.