Kwalifikacja E26 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.