Kwalifikacja E30 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.