Kwalifikacja E30 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.