Kwalifikacja E30 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.