Kwalifikacja E4 Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.