Kwalifikacja E4 Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.