Kwalifikacja E4 Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.