Kwalifikacja E4 Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.