Kwalifikacja E4 Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.