Kwalifikacja E4 Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

styczeń 2018

Rozwiąż test ponownie.