Kwalifikacja E4 Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.