Kwalifikacja E4 Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.