Kwalifikacja M1 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.