Kwalifikacja M1 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

styczeń 2014

Rozwiąż test ponownie.