Kwalifikacja M1 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.