Kwalifikacja M10 Eksploatacja złóż metodą odkrywkową

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.