Kwalifikacja M10 Eksploatacja złóż metodą odkrywkową

styczeń 2014

Rozwiąż test ponownie.