Kwalifikacja M10 Eksploatacja złóż metodą odkrywkową

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.