Kwalifikacja M15 Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.