Kwalifikacja M16 Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.