Kwalifikacja M16 Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.