Kwalifikacja M3 Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

październik 2013

Rozwiąż test ponownie.