Kwalifikacja M31 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych

styczeń 2017

Kwalifikacja M.31 – styczeń 2017