Kwalifikacja M31 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.