Kwalifikacja M33 Organizacja budowy i remontu okrętu oraz montażu maszyn i instalacji okrętowych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik budownictwa okrętowego (311910)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016