Kwalifikacja M34 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.