Kwalifikacja M34 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.