Kwalifikacja M36 Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.