Kwalifikacja M38 Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych oraz obróbki plastycznej metali

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.