Kwalifikacja M42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.