Kwalifikacja M42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.