Kwalifikacja M42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.