Kwalifikacja M42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.