Kwalifikacja M42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.