Kwalifikacja M46 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.