Kwalifikacja M46 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.