Kwalifikacja M46 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.