Kwalifikacja M46 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.