Kwalifikacja M46 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.