Kwalifikacja M46 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.