Kwalifikacja M46 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.