Kwalifikacja M6 Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.