Kwalifikacja M6 Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.