Kwalifikacja M7 Użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.