Kwalifikacja M7 Użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.